Begeleiding

De vertrouwenspersonen

Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld die leerlingen kunnen helpen wanneer er een klacht is over machtsmisbruik, seksuele intimidatie, pesten of wanneer er een verzoek om hulp is vanwege persoonlijke problemen. De namen van de vertrouwenspersonen zijn:

De heer M. Meijnen,  m.meijnen@rsgnov.nl
Mevrouw A. Visser, a.visser@rsgnov.nl