Begeleiding

De vertrouwenspersonen

Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld die leerlingen en medewerkers kunnen helpen wanneer er een klacht is over machtsmisbruik, seksuele intimidatie, pesten of wanneer er een verzoek om hulp is vanwege persoonlijke problemen.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

De heer E. van de Wetering,  e.vandewetering@rsgnov.nl
Mevrouw A. Visser, [email protected]