Begeleiding

Huiswerkservice

 

De bedoeling van huiswerk is, zoals de term al aangeeft, dat leerlingen het thuis doen. Vaak is een belangrijk doel van huiswerk dat leerlingen thuis extra oefenen. Een ander doel van huiswerk is dat leerlingen thuis een toets voorbereiden.

huiswerk: een bron van ellende?

De meeste leerlingen hebben het huiswerk redelijk tot goed onder controle, maar er is een groep leerlingen waarbij dat meer problemen oplevert. Zij kunnen zichzelf moeilijk aan het werk krijgen, of ze krijgen geen orde in hun chaos, of ze plannen slecht, of ze weten niet goed hoe ze hun werk moeten aanpakken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de thuissituatie het maken en leren van huiswerk bemoeilijkt.

opzet huiswerkservice

Sinds enkele jaren biedt onze school huiswerkbegeleiding in eigen beheer aan. We noemen dat de huiswerkservice, om te benadrukken dat het gaat om een aanvullende dienst.

Bij de huiswerkservice kunnen leerlingen onder begeleiding van een daarvoor speciaal aangestelde docent – de heer Van Putten - van de RSG hun huiswerk maken en leren. Bij deze service zorgen we voor een rustige omgeving, waarin leerlingen aan het werk kunnen. Bovendien zullen de leerlingen geholpen worden bij het verbeteren van hun studievaardigheden; er wordt aandacht besteed aan het plannen en organiseren van het werk, en aan het ontwikkelen van een effectieve manier van werken en leren.

De huiswerkservice start dit schooljaar op maandag 1 oktober.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om bijles. Daarvoor zijn er de maatwerk- en begeleidingsuren.

organisatie

De huiswerkservice wordt drie middagen per week aangeboden, op maandag , dinsdag en donderdag  vanaf 14.00 uur op dinsdag, en vanaf 14.15 uur op maandag en donderdag. Uiteraard kunnen leerlingen pas beginnen na hun lessen. De begeleiding duurt tot uiterlijk 17.30 uur. Het volmaken van de tijd is geen doel op zich; leerlingen die hun werk af en voldoende geleerd hebben, kunnen eerder naar huis dan 17.30 uur. De huiswerkservice vindt plaats in een of meer lokalen van de school. De begeleider van de service neemt contact op met de mentor van de leerling, om ook van hem of haar te horen waar de problemen liggen. In dit schooljaar start de huiswerkservice op maandag 1 oktober.

De huiswerkservice wordt aangeboden voor leerlingen van klas 1 tot en met 3. Leerlingen uit de vierde klas kunnen in overleg worden geplaatst.

kosten en aanmelding

De kosten van de huiswerkservice bedragen € 100,- per kalendermaand. De inning daarvan geschiedt via een machtiging. Wanneer u uw kind graag wilt aanmelden, maar dit bedrag onoverkomelijke problemen oplevert, kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind. Er zal dan getracht worden een oplossing te zoeken. Aanmelden en opzeggen kan per kalendermaand. Aanmelden en opzeggen kan uitsluitend plaatsvinden door de ouders of verzorgers.  

Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden ›

Wanneer u meer informatie over de huiswerkservice wenst, kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind, of mailen naar j.kooger@rsgnov.nl.