Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons als school bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen wij of wij als school een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben. Ook de RSG ziet dit natuurlijk als een opdracht, want ook onze leerlingen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.
De Meldcode helpt ons als school bij hoe wij kunnen dan wel dienen te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Melden bij Veilig Thuis is  bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm.
Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid, is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten en omdat Veilig Thuis ons als schoolwaar nodig kan ondersteunen  bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het kind.

Vanaf 1 januari 2019 zijn ze wettelijk verplicht om het afwegingskader, die op dit moment ontwikkeld wordt te hanteren.

Door de aanpassing van de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de school zelf hulp kan bieden of organiseren. Een melding doen betekent immers niet dat de wij  het overdragen, maar dat wij als de RSG samen met Veilig Thuis werken aan veiligheid voor het slachtoffer.
Met het gebruiken van de aangepaste Meldcode werken we samen met u als ouders en Veilig Thuis aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe werkt de meldcode?
De RSG hanteert het Stappenplan verbeterde meldcode. Klik hier voor het Stappenplan verbeterde meldcode

Wanneer gebruikt de RSG de meldcode?
Als school doorlopen wij de stappen van de meldcode als wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van verbaal geweld, fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

De meldcode is dus ook verplicht voor ons als de RSG.

De collega’s die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgen zijn: Mw. B. Bolderink en dhr. R. van de Steeg. Bij signalen hebben zij altijd collegiaal overleg alvorens eventuele stappen te zetten.