Begeleiding

Schoolmaatschappelijk werk/GGD

Vanuit Schoolmaatschappelijk werk is mevrouw Caty Visser drie dagdelen per week aanwezig om met de leerlingen te praten die daarvoor in aanmerking komen. Zij is voor ons het directe contact als verwijzing naar CJG nodig is. Dit gaat altijd in overleg met de ondersteuningscoördinator.

Onze jeugdarts, de heer P. Dietzenbacher, is vanuit de GGD (als onderdeel van CJG) verbonden aan onze school als vast contactpersoon.  Alle leerlingen van de tweede klas worden uitgenodigd voor een periodiek gezondheidsonderzoek dat zal worden uitgevoerd door de Jeugdverpleegkundige.

Zowel mevrouw Visser als de heer Dietzenbacher nemen deel aan het Kernteam, waarin leerlingen met complexere problematiek worden besproken en gemonitord.