Extern

Gemeente en bedrijven

Gemeente

  • De RSG neemt deel aan het Sociaal Team van de gemeente Epe. Dit team richt zich op het bevorderen van gezond gedrag en het opsporen van factoren die de gezondheid van jongeren nadelig kunnen beïnvloeden.
  • De RSG onderhoudt goede contacten met de gemeente Epe. Er is regelmatig overleg inzake onderwijs (perspectiefnota) jeugdzorg en huisvesting.

 

Instellingen en bedrijven

De RSG is een actief  lid van:

  • De bedrijvenkring Epe
  • De werkgroep “Epe Scoort”
  • Clean Tech-regio
  • Platform Techniek Epe

Veel leerlingen kunnen jaarlijks in de vorm van stage ervaring opdoen. Deze bedrijven en instellingen leveren ook stageplaatsen voor de maatschappelijke stage. 

Landelijk overleg

De RSG:

  • is lid van Sportaccent en BSM
  • is actief als gezonde school
  • participeert in landelijk werkverband TTO
  • is actief lid van de VO-Raad