Extern

Inspectie

Een inspecteur houdt namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toezicht op de school.
Voor algemene vragen kunt u 0800-8051 bellen.
Email: [email protected]
Website: www.onderwijsinspectie.nl

  • Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)
  • Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
  • Vraagbaak voor ouders van schoolgaande kinderen georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 0800-5010.