Extern

Samenwerking

Basisonderwijs

  • Met het basisonderwijs onderhouden we intensieve contacten. We koppelen gegevens van de oud-leerlingen terug naar de basisscholen. Ieder jaar bezoeken de afdelingsleiders alle basisscholen in de regio.
  • Daarnaast ondersteunen wij de basisscholen in de regio met Engelse lessen en ondersteuning van de groepsleerkrachten. Dit vindt plaatst bij Procon en Stichting Proo.
  • Met de stichting Proo scholen werken we samen aan het Via Talenta. Dit is een nieuw onderwijsmodel dat de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat vergemakkelijken. 

 

Voortgezet Onderwijs

  • Natuurlijk werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, zoals de Noorgouw, de scholen in Apeldoorn, Zwolle en het Slingerbos/Levant in Harderwijk en Zeewolde. De samenwerking verschilt per partner. Zo hebben we vorig jaar gezamenlijk met de Noordgouw een Rome-reis voor de leerlingen aangeboden en werken we met Slingerbos en de Zwolse scholen samen met betrekking tot het opleiden van leraren in samenwerking met Windesheim.

 

Verder participeren we in het Samenwerkingsverband Stichting leerlingenzorg Apeldoorn en Regio.