Extern

Samenwerking

Basisonderwijs

  • Met het basisonderwijs onderhouden we intensieve contacten. Voor terugkoppeling en warme overdracht heeft de leerlingcoordinator elk jaar contact met de basisschool. I
  • Met de stichting Proo scholen werken we samen aan Project 81. Dat is een vorm van samenwerking die de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijkt. 

 

Voortgezet Onderwijs

  • Natuurlijk werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, zoals de Noorgouw, de scholen in Apeldoorn, Zwolle en uiteraard de scholen die onderdeel uitmaken van de Aurora Onderwijsgroep. 

Verder participeren we in het Samenwerkingsverband VO 2505.