Extern

Studietoelagen

Bij de informatie Beheer Groep, productgroep Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld, Postbus 30155, 9700 LG Groningen, telefoonnummer 050-5997755, kan voor alle leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen Studiekosten (TOS) worden aangevraagd. De toekenning van de tegemoetkoming en de hoogte van het bedrag zijn afhankelijk van het inkomen van ouders/verzorgers.