Financiën

Excursies en werkweken

Gedurende het schooljaar wordt een aantal excursies en werkweken georganiseerd. De kosten voor Excursies en Werkweken komen voor rekening van de ouders, deze worden geïnd via de ouderbijdrage. Bij deelname aan een Excursie of Werkweek is betaling verplicht. Als u er voor kiest om niet deel te nemen aan de Excursie of Werkweek biedt de school een alternatief programma. Aan dit programma zijn geen kosten verbonden.  Als de kosten in werkelijkheid meer dan 5% afwijken van de gevraagde ouderbijdrage zal dit bedrag worden teruggestort.

Stichting Leergeld

Als uw zoon of dochter door financiële omstandigheden niet mee kan met een excursie of werkweek, kunt u een beroep doen op de Stichting Leergeld Noord Veluwe (leergeldepe@gmail.com).