Financiën

Kosten zorgbeleid

De ouders van de leerlingen die extra zorg nodig hebben worden voor een deel van de kosten volgens onderstaand schema belast:

  • Orthopedagogische onderzoeken (persoonlijkheidsonderzoeken) 0%
  • Dyslexieverklaring/dyscalculieverklaring indien aangevraagd door de school € 150, -
  • Training faalangstreductie, sociale vaardigheden € 15, -