Financiën

Schoolboeken

Het beheer van de schoolboeken van onze school is uitbesteed aan de firma Iddink. U kunt de boeken bestellen via een inlogcode die u per post heeft ontvangen. De boeken worden thuis geleverd en de inname aan het einde van het schooljaar is op school. U wordt hierover door de firma Iddink geïnformeerd. Omdat de kosten voor schoolboeken onder categorie 1 vallen betaalt de school de kosten voor de schoolboeken. De verantwoordelijkheid voor het op tijd inleveren en eventuele schade aan de boeken ligt bij de ouders van de leerling. De kosten hiervoor worden door de firma Iddink bv bij de ouders in rekening gebracht.