Financiën

Schoolboeken

Het beheer van de schoolboeken van onze school is uitbesteed aan de firma Van Dijk BV in Kampen. U kunt de boeken bestellen via de website van de firma van Dijk, www.vandijk.nl, dit wijst zich van zelf. De boeken worden thuis geleverd en de inname aan het einde van het schooljaar is op school. U wordt hierover door de firma van Dijk geïnformeerd. Omdat de kosten voor schoolboeken onder categorie 1 vallen betaalt de school de kosten voor de schoolboeken. De verantwoordelijkheid voor het op tijd inleveren en eventuele schade aan de boeken ligt bij de ouders van de leerling. De kosten hiervoor worden door de firma Van Dijk bv bij de ouders in rekening gebracht.