Faciliteiten

Verzekeringen

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten, te weten:

a. Ongevallenverzekering.
Deze geldt voor ongevallen op weg van huis naar school v.v., op school, tijdens excursies, gedurende de stage (vmbo), tijdens werkweken en andere activiteiten die met de school te maken hebben.
De vergoedingen zijn:

  • In geval van overlijden € 5.000, -;
  • In geval van invaliditeit € 50.000, -;
  • Kosten van geneeskundige behandeling € 2.500, -;
  • Tandheelkundige behandeling € 2.500, -.

Aan de laatste twee punten moet wel worden toegevoegd, dat indien de dokterskosten onder de risicodekking van een ziektekostenverzekering vallen er op dit fonds een beroep moet worden gedaan.

b. WA verzekering.
Deze geldt o.a. voor schade aan eigendommen van derden, die is veroorzaakt door een leerling of een groep leerlingen. De schade kan worden veroorzaakt op school, tijdens excursies, werkweken of andere activiteiten die met de school te maken hebben.
Voor de goede orde maken wij u erop attent dat schades die door leerlingen worden veroorzaakt tijdens het besturen van voertuigen of motorvoertuigen die vallen onder de bepaling van de 'Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen', nooit op deze verzekering verhaalbaar zijn. Tenslotte wijzen wij u erop, dat de school ervan uitgaat dat iedere leerling particulier verzekerd is tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Schoolleiding en personeel kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het zoekraken van brillen, horloges, kleding enz. tijdens de schooluren, excursies, werkweken of kennismakingsweken. Een verzekering hiervoor is niet af te sluiten. De leerlingen zijn tijdens de stage en bedrijfsoriëntatie van school uit verzekerd, voor zover het binnen de schooldagen geschiedt.

Regeling Aansprakelijkheid

De RSG N.O.-Veluwe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan of diefstal van bezittingen van leerlingen, ouders en personeel.