Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt van u een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is voor extra activiteiten buiten de les om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld excursies, programma’s voor tweetalig onderwijs, kosten voor de talentstromen, hulp bij huiswerk of oefenen bij examens of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Kosten voor ouders

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, waaronder: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, sportkleding, enz.

Laptop

We vragen aan alle leerlingen te werken met een laptop. Meer informatie vindt u hier. 

Collectieve ongevallen verzekering

De school heeft voor iedere leerling van school een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt voor ongevallen op weg van huis naar school, op school, tijdens excursies, werkweken en andere activiteiten die met school te maken hebben.

In oktober versturen wij het betalingsvoorstel voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor reizen en werkweken ontvangt u een apart verzoek tot betaling.

Vormen van tegemoetkoming

In overleg met de school kan een betalingsregeling worden getroffen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. Ook kunt u op de website van de Gemeente Epe informatie vinden over mogelijkheden ter ondersteuning (bijvoorbeeld www.leergeld.nl).