Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het Schoolfonds en de Excursies/Werkweken worden in een maal geïnd. Over de wijze van betaling wordt u in september geïnformeerd door de administratie van de school.  Voor de betaling kunt u het aantal termijnen kiezen (maximaal 4). Uiteraard is het ook mogelijk om een betalingsregeling voor een langere periode af te spreken. Hiervoor kunt u contact op nemen met de administratie van de school.

De school kent een kwijtscheldings- en reductieregeling voor meer informatie kunt u contact op nemen met de administratie.

Contactadres voor alle vragen over de ouderbijdrage is schoolkosten@rsgnov.nl.