Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht.

Het doel van deze wet is om een eind te maken aan de uitsluiting van leerlingen van activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd, wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Eerder mochten de scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dat is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma.

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen voor deelname aan bepaalde activiteiten.

Om welke activiteiten het gaat kunt u lezen door hier te klikken.