Informeren

Magister

De RSG N.O.-Veluwe kent naast de algemene website www.rsgnov.nl een afgeschermde website voor leerlingen en ouders: Magister. Magister is het leerlingenvolgsysteem van onze school. Hierin staat het leerlingenrooster, informatie over resultaten, aanwezigheid en huiswerk. Daarnaast staan de adresgegevens van de leerlingen en ouders er in. Ouders en leerlingen ontvangen een inlogcode voor Magister. Het activeren van Magister kan op de website. Dit is de link naar het portaal.  Het mailadres kan door de gebruiker zelf worden aangepast. Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden door een e-mail te sturen naar [email protected]Ouders die vorig schooljaar al één of meer kinderen op school hadden, krijgen geen nieuwe inlogcode en wachtwoord; de bestaande codes blijven geldig. Hiermee kunnen zij ook gegevens inzien van het kind dat nieuw op school komt.