Informeren

Alle leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport.

AlleĀ leerlingen van de eerste en tweede klassen hebben een coach. De coaches voeren elke twee weken een coachgesprek met elke leerling, en drie keer per jaar een Leerling-Ouder-Coachgesprek. De afspraken hiervoor worden gemaakt door de coaches. Soms willen leerlingen en ouders ook nog graag een gesprek met een vakdocent. Dat kan twee keer in het schooljaar, tijdens de zogenaamde driehoeksgesprekken.

Twee keer per schooljaar kunnen leerlingen en ouders overleggen met een docent van een bepaald vak. We noemen dat een driehoeksgesprek. Driehoeksgesprekken worden voorbereid door de leerlingen. Aanmelding voor deze avonden kan t.z.t. via Magister. De data van dit jaar:

  • 6 december: klassen 1 en 2
  • 9 december klassen 3 en hoger
  • 4 april alle klassen (m.u.v. de examenklassen)


Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en leerlingen over o.a. de keuzemogelijkheden, de vervolgopleidingen, de maatschappelijke en (internationale) stages, de werkweken en de inrichting van het examen.