Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Onder kwaliteit verstaan we de mate waarin de gestelde doelen worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om doelen op het gebied van o.a. onderwijs, begeleiding, organisatie, informatieverstrekking aan de ouders/verzorgers en de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Alle activiteiten die de school onderneemt om de kwaliteit te handhaven en te verbeteren, vallen onder het begrip kwaliteitszorg. Het betreft o.a. onderstaande activiteiten:

 • nauwgezet volgen van de leerprestaties van de leerlingen
 • regelmatig te houden leerling-besprekingen
 • leerling-enquĂȘtes
 • systematische en gestructureerde begeleiding van de leerlingen
 • scholing van docenten
 • goede begeleiding en coaching van nieuwe, onervaren docenten
 • opstellen van een strategisch beleidsplan (schoolplan)
 • het voeren van loopbaangesprekken met personeelsleden
 • tevredenheidsonderzoeken bij personeel, ouders en leerlingen
 • ouderpanels
 • bedrijfshulpverlening
 • goede informatievoorziening van en naar alle geledingen
 • videobewaking
 • leerlingenkluisjes