Lestijden en vakanties

Het rooster staat in Magister. Het rooster zal in de loop van het jaar een aantal malen veranderen. 

De school doet haar uiterste best om lesuitval tot een minimum te beperken. Vergaderingen vinden zo veel mogelijk plaats na schooltijd of na een verkort lesrooster.
Bij voorziene afwezigheid van een docent probeert de roostermaker de vrijkomende lesuren te verplaatsen naar het begin of het einde van de dag. De leerlingen kunnen dan wat later beginnen of iets vroeger naar huis. Dat lukt natuurlijk niet altijd. De leerlingen krijgen dan een tussenuur. In de klassen 1 en 2 van de onderbouw wordt dat - indien mogelijk - waargenomen. 
Leerlingen zien roosterwijzigingen altijd in Magister.