Lestijden en vakanties

Lesuitval en opvanguren

De school doet haar uiterste best om lesuitval tot een minimum te beperken. Vergaderingen vinden zo veel mogelijk plaats na schooltijd of na een verkort lesrooster.
Bij voorziene afwezigheid van een docent probeert de roostermaker de vrijkomende lesuren te verplaatsen naar het begin of het einde van de dag. De leerlingen kunnen dan wat later beginnen of iets vroeger naar huis. Dat lukt natuurlijk niet altijd. De leerlingen krijgen dan een tussenuur. In de klassen 1 en 2 van de onderbouw wordt dat - indien mogelijk - waargenomen. Voor leerlingen vanaf de derde klassen worden niet alle uitgevallen lessen opgevuld. Zij kunnen in de tussenuren zelfstandig werken.
Onvoorziene afwezigheid van een docent moet vóór aanvang van de lessen aan de school worden gemeld. De leerlingen krijgen dan via de telefoonketen van hun klas te horen dat het eerste uur vervalt of, in geval van een blokuur, dat de eerste twee uren vervallen. Ook kunnen leerlingen de roosterwijzigingen bekijken via Internet. Wanneer er lesroosterwijzigingen zijn door bijzondere gebeurtenissen, dan wordt dit aangegeven in de lijst belangrijke data van het infomagazine voor ouders.