Lestijden en vakanties

Lesverzuim en te laat komen

Het spreekt vanzelf dat leerlingen al hun lessen volgen en op tijd aanwezig zijn. Lukt dat niet, dan gelden de volgende regels:

  • Bij een te voorziene afwezigheid, bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek, moet minimaal een dag van te voren toestemming worden gevraagd. Dit kan door het verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de receptie. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden › 
  • Ouders van zieke leerlingen vragen wij, elke dag dat de leerling ziek is, vóór 08.15 uur te bellen naar de school.
    Wordt een leerling ziek op school dan meldt die zich bij de receptie. De ouders worden op de hoogte gebracht van de ziekmelding. Bij veelvuldig ziekteverzuim heeft de school contact met de leerplichtambtenaar.
  • Een leerling die om een of andere reden de lessen lichamelijke opvoeding niet kan volgen, meldt dit van tevoren bij de docent en is tijdens de lessen wel in de sportzaal of op het sportveld aanwezig. De docent beoordeelt of, en op welke wijze, de leerling aan de lessen kan meedoen.
  • Leerlingen die te laat komen dienen, om tot de les te worden toegelaten, een absentenbriefje te halen bij de receptie. Komt een leerling zonder reden te laat, dan volgt een sanctie (meestal is dat vroeg melden).
  • Indien een leerling het voorgaande nalaat en zonder zich af te melden de lessen verzuimt, wordt dit als onwettig schoolverzuim gerekend.