Lestijden en vakanties

Onderwijstijd

In de programmering van het schooljaar wordt extra aandacht besteed aan de onderwijstijdnorm. Tevens betekent dit dat lesuitval zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het roosterbeleid van de school staat de leerling centraal. Dit betekent dat in de onderbouw de roosters zoveel mogelijk aaneengesloten zullen zijn en aansluiten op onderwijskundige veranderingen.

Uitvoering:

  • In de klassen 1 t/m 3 hebben alle leerlingen regulier 31 of 32 lesuren per week, inclusief een mentoruur.
  • Tijdelijke uitval van lessen wordt zo veel mogelijk opgevangen door collega’s.
  • Bij langdurige uitval worden lessen vervangen door docenten, zowel intern als extern geworven.
  • In de tweede fase hebben de leerlingen wekelijks minimaal 29 lesuren in de voorexamenklassen en minimaal 27 lesuren in de examenklassen.
  • De uitval van lessen als gevolg van scholingsactiviteiten wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt. Ook vergaderingen vinden in principe buiten lestijd plaats.
  • De opstart van het schooljaar is zo kort mogelijk gemaakt. De lessen voor de klassen 2 en hoger vangen aan op dag 1 met een kennismakingsbijeenkomst. De brugklassen beginnen met hun introductieprogramma op dag 1 en dit duurt tot en met dag 3.
  • De afronding van het schooljaar duurt zo kort mogelijk. De laatste schoolweek wordt gebruikt voor vergaderingen en afronding. De leerlingen hebben zo in principe 38,5 lesweken per schooljaar. Voor de examenklassen is het schooljaar inclusief CSE 32 weken.
  • Er zijn 4 toetsweken in de bovenbouw (havo 4 en 5, atheneum 4, 5 en 6) en 3 toetsweken in de examenklassen (mavo 4, havo 5 en atheneum 6). De toetsweken duren in principe 6 schooldagen en op iedere dag heeft een leerling maximaal 2 toetsen van 90 of 45 minuten.