Meedenken

Leerlingen- en ouderpanels

Van iedere afdeling worden leerlingen- en ouderenpanels samengesteld. Doel van deze panels is om met de schoolleiding te praten over diverse zaken die de leerlingen en ouders betreffen aangaande school.