Meedenken

Leerlingenraad

Onze school heeft een actieve Leerlingenraad. Leerlingen kunnen zich bij de LR voegen door zich te melden bij een van de leden, de namen staan op de site. Als meer dan 15 leden zich aanmelden, worden er verkiezingen uitgeschreven. Een belangrijke taak van de Leerlingenraad is het bijdragen aan een goede sfeer door het stimuleren van allerlei activiteiten, het deel uitmaken van een klankbordgroep (een groep mensen waarbij de schoolleiding de mening kan vragen) en het mede organiseren van schoolfeesten.
De Leerlingenraad levert ook de vertegenwoordiging van leerlingen in de medezeggenschapsraad.