Onderwijs

Onderbouw

 De RSG kent een tweejarige brugperiode.  Leerlingen beginnen op de RSG N.O.-Veluwe altijd in een klas met twee niveaus, met uitzondering van de basisklas. Zo'n klas met twee niveaus noemen wij ook wel een dakpanklas. Leerlingen blijven normaal gesproken twee jaar in die klas. Na twee jaar wordt er dan bekeken welk niveau het beste bij de leerling past. Leerlingen worden in de eerste twee jaar begeleid door de coach, die elke 14 dagen een coachgesprek met de leerling voert, en drie keer per jaar een leerling-ouder-coachgesprek.

De plaatsing in één van de brugklassen is gebaseerd op het advies en de informatie van de basisschool. Op de basisschool wordt bij de advisering rekening gehouden met eventuele extra tests en de wens van de ouders en leerlingen.

In de eerste klas wordt een leerling geplaatst in één van de volgende klassen:

  • basis
  • basis/kader 
  • kader/mavo
  • mavo/havo
  • havo/atheneum
  • havo/atheneum tweetalig

Normaal gesproken blijft een leerling de eerste twee jaar in dezelfde klas. Wanneer dit veel te gemakkelijk of veel te moeilijk blijkt voor een leerling, kan hij in het tweede jaar in een andere klas worden geplaatst.

De leerlingen van alle eerste klassen maken een keuze uit de talentstromen SportGroep, StudioKunst of TechniekAcademie.

Na het tweede jaar zit de leerling in de leerweg die het beste bij die leerling past. De plaatsing vindt plaats op basis van het eindrapport van de tweede klas en op basis van de gesprekken die de leerling en de ouders voeren met de coach. Ook hier kan de uitslag van extra tests worden meegenomen.