Onderwijs

Onderbouw

De RSG kent een 2-jarige brugperiode. Als je op de RSG N.O.-Veluwe begint, kom je altijd in een klas met twee niveaus terecht, behalve wanneer je naar het tweetalig atheneum gaat. Zo'n klas met twee niveaus noemen wij ook wel een dakpanklas. Je blijft normaal gesproken twee jaar in die klas. Na twee jaar wordt er dan bekeken welk niveau het beste bij je past.

De plaatsing in één van de brugklassen is gebaseerd op:

  • het advies en de informatie van de basisschool
  • de uitslag van de test die alle leerlingen met een vmbo-advies wordt afgenomen
  • de wens van de ouders

De afdeling onderbouw a/h/m bestaat uit:

  • de klassen 1 tweetalig atheneum, 1 atheneum/havo, 1 havo/mavo, 1 havo/mavo sportklas
  • de klassen 2 tweetalig atheneum atheneum/havo, 2 havo/mavo, 2 havo/mavo sportklas
  • de klassen 3 tweetalig atheneum, 3 atheneum, 3 havo

 De afdeling onderbouw vmbo (m/k/b) bestaat uit:

  • de klassen 1 mavo/vmbo kader, 1 vmbo-kader/1 vmbo basis (incl. lwoo), 1 vmbo-sportklas (incl. lwoo)
  • de klassen 2 mavo/vmbo kader, 2 vmbo-kader/2 vmbo basis (incl. lwoo), 2 vmbo-sportklas (incl. lwoo)

 

Voor de opleiding tweetalig atheneum zijn extra toelatingseisen geformuleerd:

  • vwo-advies van de basisschool
  • goede motivatie en taalgevoel.

De opleiding sportklas vmbo-k/b en sportklas havo/mavo is bestemd voor leerlingen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een goede sportieve instelling. Ook hier vinden intakegesprekken plaats.

In de onderbouw krijgen de leerlingen een breed samengesteld vakkenaanbod, dat verschilt per schoolsoort.
Voor elk vak zijn bepaalde eisen vastgesteld. Die eisen worden kerndoelen genoemd. Daarin staat beschreven welke kennis en vaardigheden de leerlingen aan het einde van de onderbouw moeten hebben verworven.

In de onderbouw moeten de leerlingen veel zelf doen en zich steeds afvragen hoe ze de opgedane kennis kunnen toepassen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de samenhang tussen de vakken. Op deze wijze zorgt de onderbouw voor onderwijs dat goed aansluit op de bovenbouw van het vmbo of van atheneum/havo.

Niet iedere leerling vindt alle lesstof even gemakkelijk. Daarom staan er voor leerlingen in de eerste klas die moeite hebben met bepaalde vakken steunlessen in het lesrooster. In die uren kunnen leerlingen bijgespijkerd worden, zodat ze weer kunnen aanhaken in de reguliere lessen. Leerlingen die geen extra hulp nodig hebben, kunnen in die uren werken in een stiltewerkplek, of een keuzecursus volgen.

De onderbouw wordt afgesloten aan het einde van het tweede of het derde leerjaar. Naast de verplichte vakken krijgen de leerlingen Loopbaanoriëntatie. Wat dat inhoudt kunt u hier lezen ›

Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs)

In het vmbo met lwoo krijgen de leerlingen extra ondersteuning. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Daarom krijgen de leerlingen in klas 1 en 2 les in kleine groepen, waarin zij intensief kunnen worden begeleid. Een leerling wordt pas geplaatst in het vmbo met lwoo nadat de toelatingsprocedure is doorlopen. Inclusief de onderbouw duurt de opleiding vier jaar.
De meeste lwoo-leerlingen zitten in de basisberoepsgerichte leerweg.