Onderwijs

Project 81

Project 81 is een speciaal aanbod van onderwijs voor leerlingen van 10-14 jaar. In Project 81 werken een aantal basisscholen van stichting PROO en de RSG NOV N.O.-Veluwe samen.

Leerlingen van groep 7 en groep 8 komen gedurende het schooljaar diverse middagen op de RSG om kennis te maken met het voortgezet onderwijs en samen te werken met leerlingen van andere scholen, van andere leerjaren en van andere niveaus. Het idee hierachter is, dat het wezenlijk is de knip tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kleiner te maken. Dat heeft ook te maken met het verkleinen van kansenongelijkheid. Wanneer leerlingen een goed beeld hebben van het onderwijs dat ze te wachten staat, wanneer ze meer zeggenschap krijgen over hun eigen leerproces, draagt dat bij aan het vinden van de juiste plek in het voortgezet onderwijs, of dat nu plaatsvindt op de RSG N.O.-Veluwe of op een andere vo-school.

De leerlingen doorlopen in gecombineerde groepen thema’s, waarbij ze les krijgen van zowel een groepsleerkracht van de basisschool als vakdocenten van de RSG. Hierdoor maken leerlingen kennis met het voortgezet onderwijs en de vakken die daar worden aangeboden. Daarnaast wordt het samenwerken tussen verschillende leerjaren en niveaus bevorderd. Zo wordt de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs makkelijker gemaakt. De uitwerking van deze lessenseries wordt gedaan op de basisschool, om de samenwerking te vergroten en de koppeling tussen basis- en voortgezet onderwijs te blijven maken.

Door de samenwerking tussen de basisscholen en de RSG, leren docenten en leerkrachten van elkaar en kunnen ze hun krachten bundelen om de doorlopende leerlijnen te versterken en de verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen.

Op deze wijze vergroten de leerlingen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en eigenaarschap, 
 Door samenwerking en bewustwording wordt voor leerlingen van het basisonderwijs de overstap naar het voortgezet onderwijs minder spannend.

Project 81 versterkt de de samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt actief gezocht naar een passend onderwijsaanbod voor leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van executieve functies.
In het programma van Project 81 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de Engelse taal.

Uitbreiding van het Project 81-aanbod naar basisscholen van PROO in andere dorpen of naar basisscholen in Epe die onder andere besturen vallen, wordt actief onderzocht.