Onderwijs

Sportklassen

De sportklas is bestemd voor kinderen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een sportieve instelling. De klas is dus niet speciaal voor topsporters. Sportieve prestaties zijn wel van belang, maar wij vinden dat vaardigheden als samenwerken, hulpverlenen, organiseren en omgaan met winst en verlies ook zeer belangrijk zijn. In de eerste twee leerjaren van de sportklas krijgen de leerlingen een brede oriëntatie op het gebied van bewegen, binnen en buiten de les. Om dit te bewerkstelligen is er een intensief contact met diverse sportverenigingen en instanties.  

Daarnaast staan de theorievakken ook regelmatig in het kader van sport. Zo kan er bijvoorbeeld bij het vak Nederlands een tekst voor begrijpend lezen gebruikt worden die over sport gaat.

Sportklas kader/basis

In de sportklas KB hebben de leerlingen even veel uren les als leerlingen in een reguliere KB klas. Om de drie extra uren sport te compenseren, zijn de vakken Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid samengevoegd tot het vak Mens & Natuur. Door meer tijd te maken voor sport, ontstaat er een goede mix tussen leren uit de boeken en leren door te doen.

Ook in deze klas hebben de leerlingen twee keer zo veel sport als in een gewone kader/basis-klas. In die extra uren doen ze sporten die andere leerlingen niet hebben, of krijgen ze clinics om meer te leren van bekende sporten. Ook in deze klas staat een groot project op de rol: het circusproject. Hierin verzorgen de leerlingen twee circusvoorstellingen, die ze opvoeren voor leerlingen van de basisscholen en voor hun ouders.

Sportklas mavo/kader

Ook in de sportklas mavo/kader krijgen leerlingen drie uur extra sport ten opzicht van leerlingen in een regulieren mavo/kader klas. Daartegenover staat dat deze leerlingen geen Frans of BGU (begeleidingsuur) volgen. Hierdoor gaat een leerling in de sportklas één lesuur langer naar school per week dan een leerling in een reguliere klas. De sportklas mavo/kader sluit goed aan op het vak LO-2 in de bovenbouw van de mavo of de stroom Recreatie & Toerisme in de bovenbouw van het VMBO.

Evenementenbureau

Elke sportklas heeft een groot project in de eerste klas. In de sportklas mavo/kader is dit het evenementenbureau. De leerlingen organiseren verschillende leuke sportmiddagen bij basisscholen in de omgeving. Bij dit project leren ze, met behulp van sport, vaardigheden als organiseren, presenteren en samenwerken goed in te zetten.

Sportklas havo/mavo

In de sportklas havo/mavo maken leerlingen iets meer uren dan leerlingen in een reguliere havo/mavo-klas. De leerlingen in de sportklas krijgen drie uur extra sport per week, maar daarentegen volgen de leerlingen geen muziek en iets minder beeldende vorming (BV). De sportklas geeft aansluiting op het vak BSM in de bovenbouw van de havo, en op het vak LO-2 in de bovenbouw van de mavo.

Studio Sportklas

Wat de leerlingen missen bij muziek en BV komt terug tijdens het project Studio Sportklas in de eerste klas. De leerlingen werken hier vakoverstijgend aan een project over sport en multimedia. Dat betekent dat verschillende schoolvakken 
op een samenhangende manier betekenis krijgen. In dit project bereiden de leerlingen een uitzending voor. Het project wordt afgesloten met de daadwerkelijke live-uitzending met publiek, waarin voorbereide reportages te zien zijn, en studiogesprekken worden gevoerd. De uitzending is via een livestream te volgen.

Sportklas havo/atheneum

Nieuw in ons assortiment is de sportklas havo/atheneum. De basis voor deze sportklas is gelijk aan de sportklassen op andere niveaus. Ook in de sportklas havo/atheneum zullen leerlingen drie uur extra sport krijgen, waarin verdiepende en verbredende (sport)activiteiten worden aangeboden. Ook deze klas zal in het eerste leerjaar een project gaan doet, wat speciaal voor deze klas ontwikkeld wordt.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over de sportklassen, kom dan langs op een van onze open dagen of informatieavonden. Bellen naar school kan natuurlijk ook (0578-612094). Vraag dan naar iemand van de sportklassen. Liever mailen? Stuur dan een  e-mail naar Marloes Brethouwer, de coördinator van de sportklassen: m.brethouwer@rsgnov.nl

De extra ouderbijdrage bedraagt voor leerjaar 1 en 2: € 150, - per jaar.

Klik hier voor meer informatie over onze sportklassen ›