Onderwijs

Talentstromen

De RSG N.O.-Veluwe heeft zich jarenlang onderscheiden met de sportklassen, aanvankelijk alleen voor het vmbo kader en basis, later ook voor mavo/kader en havo/mavo-klassen. 

Om ook een passend aanbod te kunnen doen voor leerlingen die zich niet direct aangetrokken voelen tot sportieve activiteiten, heeft de school met ingang van het schooljaar 2020-2021 de keuze gemaakt drie talentstromen aan te bieden voor alle leerlingen van klas 1 en 2. Omdat alle leerlingen kunnen kiezen voor één van de talentstromen, is het principe van de speciale sportklassen losgelaten. In elke klas kunnen de leerlingen nu kiezen voor de SportGroep, StudioKunst en de TechniekAcademie.

De stromen worden per leerjaar tegelijkertijd aangeboden, in een band in het rooster. StudioKunst en de TechniekAcademie worden elk twee lesuren per week aangeboden, de SportGroep drie uur per week. Dat laatste is omdat het programma van de SportGroep nauw aansluit bij het programma van de voormalige sportklassen, dat drie lesuren behelsde. 

In alle stromen wordt een aanbod gedaan dat aanvullend op het reguliere programma is. De achtergrond van de talentstromen is leerlingen zich (verder) te laten ontwikkelen in een gebied dat aansluit bij hun talent of belangstelling. In elke stroom speelt ook het sociale element een belangrijke rol. Leerlingen die zich in hun talentstroom goed ontwikkelen bouwen aan hun zelfvertrouwen. In die zin zijn de talentstromen van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de leerlingen.

In de voorlichtingsactiviteiten van de school spelen de talentstromen een belangrijke rol. De leerlingen moeten immers een goed beeld krijgen van de inhoud van elke stroom, zodat ze een beredeneerde keuze kunnen maken. Gedurende de eerste periode van het schooljaar kunnen de leerlingen, met name de brugklassers, nog wisselen van talentstroom. Daarna doorlopen ze in principe het programma van de gekozen talentstroom tot aan het einde van klas 2.