Onderwijs

Tweetalig atheneum

In het schooljaar 2004-2005 is de RSG N.O.-Veluwe van start gegaan met een nieuwe opleiding: een tweetalige atheneumstroom. In 2008 hebben we van het Europees Platform het tto junior School Certificate ontvangen. Dat betekent dat de opleiding voldoet aan de strenge eisen die het Europees Platform stelt aan alle tto-scholen in Nederland.

Met deze tweetalige opleiding kunnen we de leerlingen optimaal voorbereiden op hun vervolgopleiding, waarbij we de intellectuele en culturele ontplooiing voorop stellen.

De stof die behandeld wordt, is ongeveer hetzelfde als bij het ‘reguliere’ atheneum.

In de eerste drie leerjaren is ongeveer 50% van alle lessen in het Engels. De andere helft van de vakken wordt in het Nederlands of in de doeltaal (Frans, Duits) gegeven.

De leerlingen worden in leerjaar 5 en 6 atheneum voorbereid op het IB examen ( IB-English A2 Higher Level of Standard Level). Daarnaast wordt in de tweede fase (leerjaar 4 t/m 6) een aantal vakken met alleen een schoolexamen, in het Engels gegeven. Vooral de voorbereiding op het IB-examen ontwikkelt en stimuleert het academische denkniveau van de tto-leerling.

Naast het volgen van de lessen in het Engels zijn er nog meer (internationale) activiteiten die tot het tweetalig atheneumprogramma behoren (excursies, toneelvoorstellingen en een internationale stage). Ook wordt er aandacht besteed aan Europese oriëntatie. Toegangseisen: Een atheneumadvies, goede motivatie en taalgevoel. Iedere kandidaat wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

De extra ouderbijdrage bedraagt voor leerjaar 1 t/m 3: € 450, -. Voor de leerjaren 4 t/m 6 is de extra ouderbijdrage € 250, -.

Het kan natuurlijk zo zijn dat deze bijdrage voor bepaalde ouders op problemen stuit. In dat geval vragen wij u contact op te nemen met de heer Kooger, de teamleider die het tweetalig atheneum in zijn portefeuille heeft. Wij zullen in dat geval met u zoeken naar een passende oplossing.

 

Klik hier voor meer informatie over ons tweetalig atheneum