Onderwijs

Tweetalig onderwijs

In het schooljaar 2004-2005 is de RSG N.O.-Veluwe van start gegaan met het tweetalige atheneum. Onze school is vanaf 2008 gecertificeerd als "tto junior School". Aanvankelijk door het Europees Platform, de laatste jaren door het Nuffic. Elke vier jaar wordt de school hiertoe gevisiteerd, het laatst in 2021. Bij zo'n visitatie dient de school te voldoen aan de strenge eisen die het Nuffic stelt aan scholen met tweetalig onderwijs.

Sinds het schooljaar 2021-2022 is het tweetalig onderwijs uitgebreid tot atheneum//havo. De leerlingen die het tweetalig onderwijs volgen, doen dat de eerste twee jaar in de AH-t-klas. In het derde jaar hebben de leerlingen die naar het atheneum gaan nog een jaar tweetalig onderwijs. De havo-leerlingen kunnen in de bovenbouw een Cambridge Certificate behalen, op het niveau Advanced of Proficiency. Leerlingen die de onderbouw van het tweetalig atheneum hebben afgerond, kunnen in de bovenbouw van het atheneum kiezen voor het International Baccalaureate.

In de onderbouw is in totaal minimaal 50 % van de lessen in het Engels. In de eerste twee klassen, in de AH-t-klas, worden alle vakken behalve Nederlands, Frans en Duits in het Engels aangeboden. De lesstof is gelijk aan het reguliere atheneum en havo, al biedt het tweetalig onderwijs wel extra mogelijkheden tot verdieping.

Het tweetalig onderwijs geeft de leerlingen na de onderbouw een blijvende voorsprong op de taalvaardigheid in het Engels. 

De leerlingen van het tweetalig atheneum worden in leerjaar 5 en 6 atheneum voorbereid op het IB examen (IB English A Language and Literature Higher Level). Daarnaast wordt in de tweede fase nog het vak Global Awareness aangeboden. Leerlingen moeten hun profielwerkstuk in het Engels maken en presenteren. 

Naast het volgen van de lessen in het Engels zijn er (internationale) activiteiten die tot het tweetalig programma behoren (o.a. excursies, toneelvoorstellingen en de mogelijkheid tot een internationale stage).