In de schoolgids moet worden aangegeven hoe onderwijstijd wordt ingezet. De lessentabellen van de verschillende leerjaren geven daarover de noodzakelijke informatie. U vindt ze in het menu rechts. Er zijn vakken die niet het gehele schooljaar hetzelfde aantal uren geven. Halverwege het schooljaar wordt er daarom een nieuw rooster gemaakt om dit soort wijzigingen mogelijk te maken.