Onderwijstijd

Lessentabel leerjaar 2
  Atheneum tweetalig Atheneum Havo Havo Mavo Mavo Kader  Kader Basis
  per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2    
Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Beeldende Vorming 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Duits 3 3 3 3 3 3 3 3    
Economie         2 2 2 2    
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engels native 2 2                
Frans 2 2 3 3 3 3        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2    
Lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LOB                 1 1
Mens & Maatschappij                 3 3
Start up 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
begeleiding (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natuur & Techniek 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Verzorging                 2 2
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
totaal 32 32 31 31 33 33 32 32 30 30
Sport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Techniek 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kunst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal Sport 35 35 34 34 36 36 35 35 33 33
Totaal Kunst/Techniek 34 34 33 33 35 35 34 34 32 32
NPO 21-22 en 22-23:                    
Rots en water 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
                     
                     
Toelichting (1) dit is geen les maar een ingeroosterde reservering ten behoeve van begeleidingsgesprekken