Onderwijstijd

Lessentabel leerjaar 3
  Atheneum tweetalig Atheneum Havo Mavo Vmbo Kader Vmbo Basis
  per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2        
Biologie 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2
Beeldende Vorming 2 2 2 2 2 2            
Duits 3 3 3 3 3 3 3 3        
Economie 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engels native 1 1                    
Frans 3 3 3 3 3 3 2 2        
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2        
Global 1 1 1 1                
Kunstvakken1             1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2             3 3        
Maatschappijleer             2 2        
Mentorles (+PWS voor m3) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
begeleiding (1) (1) (1) (1) (1) (1) 2 2 2 2 2 2
Muziek 1 1 1 1 1 1            
Natuurkunde 2 2 2 2 2 2            
Nask 1             2 2 2 2 2 2
Nask 2             2 2        
Natuur & Techniek                        
Nederlands 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Praktijk R&T                 11 11 11 11
Praktijk Techniek                 11 11 11 11
Praktijk Verzorging                 11 11 11 11
werkveldorientatie                     2 2
Scheikunde 2 2 2 2 2 2            
Tekenen             2 2        
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 5 5 4,5 4,5 3 4
                         
                         
Toelichting (1) dit is geen les maar een ingeroosterde reservering ten behoeve van begeleidingsgesprekken