Onderwijstijd

Lessentabel leerjaar 4
  Atheneum tweetalig Atheneum Havo Mavo Vmbo Kader Vmbo Basis
  per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2 per. 1 per. 2
  cont.  cont.                    
Aardrijkskunde     2 2 3 3 4 4        
Biologie     3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Bedrijfseconomie     3 3 3 3            
Beeldende Vorming                        
BSM         4 4            
Cambridge Engels         3 3            
CKV     2 2 2 2            
Duits     4 4 4 4 4 4        
Economie     3 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Engels     3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Engels IB 3 3                    
Frans     4 4 4 4 3 3        
Geschiedenis     3 3 3 3 4 4        
Global     1 1                
Kunstvakken1                        
Lichamelijke opv.     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opv. 2             3 3        
Maatschappijleer         2 2     2 2 2 2
Mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
begeleiding 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Muziek                        
Natuurkunde     3 3 3 3            
Nask 1             3 3 3 3 3 3
Nask 2             4 4        
Natuur & Techniek                        
Nederlands     3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
NLT     3 3                
Praktijk R&T                 11 11 11 11
Praktijk Techniek                 11 11 11 11
Praktijk Verzorging                 11 11 11 11
praktijkexamentraining                     2 2
Rekenen         1 1 1 0 1 0 1 0
Scheikunde     3 3 3 3            
Tekenen     3 3 3 3 3 3        
Wiskunde             4 4 4 4 4 4
Wiskunde A     3 3 3 3            
Wiskunde B     4 4 4 4            
Wiskunde C