Ons team

Onderwijzend Personeel (OP)

Veel docenten geven niet alleen les, maar hebben daarnaast andere taken. Andere taken zijn bijv. coördineren van excursies, mentoraat en studiebegeleiding.

Binnenkort treft u hier een overzicht van het onderwijsgevend personeel aan, met de gebruikte roosterafkortingen en de vakken waarin de docenten lesgeven.

Achter de namen van de docenten en de overige medewerkers staan geen telefoonnummers vermeld. Indien u hen wilt spreken, verzoeken wij u bij voorkeur contact te zoeken via e-mail en anders via de receptie. Dit kan dagelijks tussen 08.30 en 16.15 uur op nummer 0578-612094. Om docenten tijdens het lesgeven niet te storen, zal er veelal een terugbelafspraak gemaakt worden.

Klik hier voor de lijst van docenten