RSG N.O.-Veluwe

Raad van Toezicht/jaarverslagen
Het gezag van de school is het bestuur van de Stichting Aurora OnderwijsGroep dat in handen is van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de Stichting Aurora OnderwijsGroep een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende taak ten aanzien van het CvB.
 
College van Bestuur: 
mw. HA Vaatstra, voorzitter


Raad van Toezicht :

mw. F.W. Hengeveld, voorzitter
dhr. H.A. van der Velde, vice-voorzitter
dhr. R.L.A. Govers       
mw. M. Horowitz
dhr. H.C.P. Lommen
dhr. E. Visser


Berichten bestemd voor het CvB kunt u sturen naar [email protected] . Berichten ten behoeve van de RvT kunnen worden verzonden naar  [email protected] . 

RSG NO-Veluwe, Slingerbos | Levant, en Proo Noord-Veluwe hebben gekozen voor een duurzame bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in de Stichting Aurora OnderwijsGroep. Dit wordt sterk 'algemeen toegankelijk onderwijs' aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de holdingstichting Aurora OnderwijsGroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom. 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 ›

Jaarverslag 2021