Begeleiding

Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

De school biedt specifieke hulp aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie met structurele problemen op het gebied van het lezen en/of rekenen. Aan het begin van het schooljaar wordt er in alle brugklassen een taal- en rekentest afgenomen. Als de testuitslag aangeeft dat een dyslexie- of dyscalculieonderzoek door een psycholoog nodig is, wordt dat in samenwerking met een GZ-psycholoog van AVOO (Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs) uitgevoerd. Aan dit onderzoek zijn voor de ouders kosten verbonden.
Voor ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie wordt een voorlichtingsavond georganiseerd door de school. De ondersteuning van de dyslectische of dyscalculische leerling is een taak van de docenten.
De dyslectische leerlingen worden tijdens de zogenaamde Taal-speciaal-uren door dyslexiecoaches van de school begeleid; zij coachen ook de docenten. De leerlingen met dyscalculie worden door de dyscalculiecoach begeleid. 

Voor dyslectische en dyscalculische leerlingen bestaat de mogelijkheid faciliteiten te krijgen bij de lesactiviteit en bij examens. In het dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol van de school is alles over het schoolbeleid ten aanzien van dyslexie en dyscalculie vastgelegd. Hier vindt u het dyscalculieprotocol › en het dyslexieprotocol ›

 

De dyslexiecoaches zijn:


De dyscalculiecoach is: