Onderwijs

Aanmelding en toelating

Toelating leerlingen van 5H naar 5A

Een leerling die het havo-examen met goed gevolg heeft afgelegd, is toelaatbaar tot 5-atheneum. De docentenvergadering kan een advies uitbrengen om deze overstap al dan niet te maken.