Toelating

Aanmelding

De aanmelding van brugklassers voor het nieuwe schooljaar geschiedt grotendeels centraal door aanmeldingsformulieren, die via de basisscholen verkrijgbaar zijn. 

Mocht het aanmelden niet via de basisschool gaan dan kunt u het aanmeldformulier voor de brugklas is hier downloaden.

Ook voor andere leerjaren kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden.