Toelating

Naar 4 Havo

Een leerling die wil overstappen van 4 mavo naar 4 havo dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Hoger dan een 6,5 gemiddeld voor het CE

                óf

 • een 6,8 of hoger gemiddeld voor SE.

Indien een leerling niet aan deze voorwaarden voldoet, oordeelt een commissie. De commissie neemt een beslissing of een leerling wordt toegelaten tot de havo. Daarbij hanteert  zij een ondergrens van 6,0 gemiddeld voor het SE en een 6,0 voor Nederlands, Engels en indien gekozen, wiskunde. De uitspraak is bindend. De commissie bestaat uit: 

 • De mentor van de leerling in 4 mavo
 • Een van de teamvoorzitters havo
 • De afdelingsleider havo/atheneum.

Naast bovenstaande regeling geldt voor leerlingen die elders 4 mavo hebben afgerond de volgende regeling:

 • Leerlingen melden zich, met een brief, voor de meivakantie aan.
 • Bij de aanmelding is een schriftelijke toelichting toegevoegd door de mentor, afdelingsleider of decaan
 • Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt een leerling niet automatisch toegelaten tot 4 havo.

 

Voorwaarden voor zowel leerlingen van de RSG als externe leerlingen voor te kiezen vakken. 

 • Een leerling met een mavo-diploma kan geen wiskunde B kiezen. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de docent die wiskunde B geeft in 4 en/of 5 havo beslist worden dat wiskunde B wel te kiezen is.
 • Instroom in profiel N&T is niet mogelijk i.v.m. wiskunde B. (zie hierboven)
 • Instroom in profiel N&G is alleen mogelijk als de leerling op de mavo examen heeft gedaan in biologie, nask2, wiskunde en natuurkunde of aardrijkskunde.
 • Instroom in profiel E&M is alleen mogelijk als de leerling op de mavo examen heeft gedaan in wiskunde, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of een tweede MVT.
 • Instroom in profiel C&M is alleen mogelijk als de leerling in de mavo examen heeft gedaan in geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen en wiskunde of een tweede MVT.