Toelating

Naar de brugklas

Je wordt toegelaten tot de brugklas van de RSG N.O.-Veluwe met een positief advies van jouw basisschool. Bij de plaatsing van de leerling is het advies van de basisschool, dat is afgegeven voor 1 maart, bindend. Ook als de wens van de wettelijk vertegenwoordigers en het niveaubepaling/plaatsingsadvies niet gelijk zijn, blijft het door de basisschool bepaalde niveau leidend.

De toelatingscommissie van de school plaatst de leerling in een opleiding op basis van de inhoud van het complete overstapdossier. Indien aanvullende informatie nodig is over de leerling wordt contact opgenomen met de basisschool.