Veiligheid

De RSG N.O.-Veluwe maakt actief werk van een veilige school. De school moet voor leerlingen en personeel voldoen aan een groot aantal Arbo-regels. Voor een aantal vakken, vooral in het vmbo, gelden kledingvoorschriften. Dit geldt trouwens ook voor de lessen lichamelijke oefening. Daarnaast zijn er bedrijfshulpverleners aanwezig, zijn er vluchtplannen en worden er ontruimingsoefeningen gehouden.
 
De eigendommen van school, personeel en leerlingen worden zo goed mogelijk beschermd. Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen, al doet RSG N.O.-Veluwe zoveel mogelijk om de eigendommen te beschermen.
In de pauzes wordt in de gebouwen en op het schoolterrein toezicht gehouden. De fietsenstallingen en overige gemeenschappelijke ruimtes worden zo goed mogelijk bewaakt met behulp van videocamera’s; alle leerlingen hebben een kluisje om hun eigendommen op te bergen. 
Wanneer leerlingen zich schuldig maken aan diefstal of vandalisme, volgt aangifte bij de politie.
De directie is gerechtigd om bij vermoedens van diefstal en/of drugsbezit het kluisje te openen.
Ook wordt de schade verhaald en kan de directie besluiten de dader te schorsen. Leerlingen die, om welke reden dan ook, een medeleerling bedreigen of mishandelen, worden op staande voet geschorst. Bij herhaling volgt verwijdering van school. Ook kan contact opgenomen worden met de politie.