Veiligheid

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van de leerlingen. Het is bindend voor alle geledingen. Het leerlingenstatuut kent een algemeen gedeelte voor alle leerlingen. Hierin worden de regels en verplichtingen omschreven, waarbij rekening kan worden gehouden met de onderwijskundige verschillen en de leeftijd van de betrokken leerlingen. Het statuut is te downloaden via de website van de school.