Veiligheid

Regeling ter voorkoming van Machtsmisbruik

Iedereen kan om hulp vragen of een klacht indienen als er in school sprake is van machtsmisbruik. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling.

Machtsmisbruik kan voorkomen tussen:

  • leerlingen onderling
  • leerlingen en personeel
  • personeel en leerlingen
  • school en ouders
  • ouders en school

De vraag om hulp of de klacht met betrekking tot machtsmisbruik kan worden ingediend bij een coach/mentor, teamleider, vertrouwenspersoon of een medewerker van het Pluspunt. De volledige Regeling Machtsmisbruik ligt op de school ter inzage.