Veiligheid

Schoolregels

 

Leerlingen en medewerkers brengen een groot deel van onze tijd door op school. Hierdoor leven wij als het ware, met meer dan 1000 personen, in een mini-samenleving. Voor onze leerlingen willen we hiermee ook een oefenplaats zijn voor het leven in de grote samenleving. Een prettige en vertrouwde omgeving is een voorwaarde om goed te leren en te presteren.  RSG N.O.-Veluwe draagt graag bij aan een prettig schoolklimaat met ruimte voor iedereen waarbij respectvolle omgangsvormen voorop staan.

Die omgeving is gebaseerd op duidelijke regels die voor alle betrokkenen gelden.