Havo

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding.

De havo duurt vijf jaar, en bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs. Natuurlijk is het ook mogelijk om na de havo over te stappen naar 5-atheneum.

Als je naar de havo gaat, zit je de eerste twee jaar altijd in een gemengde klas. Dat kan de atheneum/havo-klas of de havo/mavo-klas zijn. Je zit de eerste twee jaar dus in principe in dezelfde klas. Je krijgt in de eerste twee jaar toetsen en cijfers op twee niveaus. Na twee jaar wordt bekeken welk niveau het beste bij je past.

In de atheneum/havo- en havo/mavo-klassen gebruiken we iPads.
Lees hier meer over iPads in ons onderwijs 

In de eerste klas van atheneum/havo volg je de talentprojecten: projecten waarin je ontdekt waarin jouw kwaliteiten liggen. Daar kun je gebruik van maken bij andere vakken en bij het maken van keuzes in de bovenbouw. 

Sportklas havo/mavo

Al jaren is er een sportklas op onze school voor leerlingen van kader/basis. Sinds 2016 is er ook een sportklas voor leerlingen van havo/mavo. Deze klas is bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor sport, die erover nadenken later iets met sport te gaan doen. Je krijgt naast de gymlessen lessen sportoriëntatie, waarin je kennismaakt met allerlei andere sporten. Je krijgt regelmatig les van deskundigen van buiten de school, en je volgt ook regelmatig speciale lessen buiten de school. Kies je voor deze klas, dan krijg je drie uur extra sport per week. Om dat voor elkaar te krijgen, heb je een iets andere lessentabel dan de gewone havo/mavo-klas en heb je één lesuur meer dan de gewone havo-mavo/klas.Bovendien zullen veel andere vakken regelmatig in het teken van sport staan. De sportklas is een uitstekende voorbereiding op het eindexamenvak BSM (bewegen, sport en maatschappij) in de bovenbouw van de havo en het vak LO-2 in de bovenbouw van de mavo.

bovenbouw havo

Ook in de bovenbouw van de havo kun je vakken kiezen die aansluiten bij jouw wensen. In de lessen staat het toepassen van kennis in de praktijk centraal, waardoor je goed voorbereid wordt op het hoger beroepsonderwijs. Je wordt intensief begeleid in het leren leren. Op de havo kan het vak Bewegen, Sport en Maatschappij gekozen worden. Dit vak koppelt sport aan bewegingsleer, voeding, training, enz.