Havo

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding.

De havo duurt vijf jaar, en bereidt  voor op het hoger beroepsonderwijs. Het is ook mogelijk om na de havo over te stappen naar 5-atheneum.

Leerlingen die naar de havo gaan, zitten de eerste twee jaar altijd in een gemengde klas. Dat kan de atheneum/havo-klas of de havo/mavo-klas zijn. 

De eerste twee jaar blijven de leerlingen in principe in dezelfde klas. Wanneer dat veel te moeilijk of veel te gemakkelijk blijkt, wordt daar uiteraard van afgeweken. Na twee jaar wordt bekeken welk niveau het beste bij de leerling past.

In de atheneum/havo- en havo/mavo-klassen gebruiken we laptops. 
Lees hier meer over laptops in ons onderwijs 

bovenbouw havo

In de bovenbouw van de havo kiezen leerlingen een profiel. Dat is een samenhangend vakkenpakket dat overeen komt met de ambities en mogelijkheden van de leerling. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. De keuze voor deze profielen wordt in het derde jaar voorbereid onder leiding van de mentoren en de decaan.

Bijzonder is dat leerlingen bij ons ook in de bovenbouw van de havo het vak Bewegen, Sport en Maatschappij kunnen kiezen. Dit vak koppelt sport aan bewegingsleer, voeding, training, enz. en sluit goed aan bij het programma van de SportGroep in de onderbouw. Ook bijzonder is dat de leerlingen in de bovenbouw een Cambridge Certificate kunnen halen, op het niveau Advanced of zelfs Proficiency. Dit certificaat sluit goed aan bij de onderbouw AH-tweetalig.