Organisatiestructuur

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting Aurora OnderwijsGroep dat in handen is van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de Stichting Aurora OnderwijsGroep een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende taak ten opzichte van het CvB.

College van Bestuur: 
mw. H.A. Vaatstra MSc, voorzitter

Raad van Toezicht:
mw. F.W. Hengeveld, voorzitter
dhr. H.A. van der Velde, vice-voorzitter
dhr. R.L.A. Govers
mw. M. Horowitz
dhr. H.C.P. Lommen
dhr. E. Visser

Berichten bestemd voor het CvB kunt u sturen naar . Berichten ten behoeve van de RvT kunnen worden verzonden naar .

RSG N.O.-Veluwe, RSG Slingerbos | Levant en Proo Noord-Veluwe hebben gekozen voor een duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in de Stichting Aurora OnderwijsGroep. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de holdingstichting Aurora OnderwijsGroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom. De statuten vindt u hier.

Bekijk hier de privacyverklaring van de Aurora OnderwijsGroep.

schoolleiding

Rector/directeur
Mw. A.M. Leeuwenburgh
Teamleider klas 1 Mw. M. Spiegelenberg
Teamleider klas 2 en mavo klas 3, 4 Mw. M. van Keulen
Teamleider atheneum klas 3, 4, 5, 6 en havo klas 3, 4, 5 Mw. M. Span
Teamleider vmbo basis/kader klas 3, 4 Dhr. T. van der Most
Teamleider bedrijfsvoering en ondersteuning Dhr. R. Monsma

leerlingcoördinatoren

 klas 1 en 2 Mw. L. Lansink
3, 4, 5 havo, 3, 4, 5, 6 atheneum Mw. J. Heutinck
3, 4 vmbo basis/kader/mavo Dhr. B. Klaver

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het nummer van de school: (0578) 61 20 94.

Directie

Mw. A. Leeuwenburgh

Rector/directeur RSG Noord Oost-Veluwe