Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze meest gestelde vragen! Toch nog een vraag?
Geen probleem, neem dan contact op, we helpen je graag verder.

We vinden contact met ouder(s) en/of verzorger(s) erg belangrijk. Zij kunnen altijd bij de mentor/coach en de schoolleiding terecht.

LOC gesprekken

Drie keer per jaar vinden er LOC (leerling, ouder, coach) gesprekken plaats met de coach, leerling en ouder(s)/verzorger(s). Dit gesprek gaat over de voortgang van de leerling, zijn/haar reflectie, zijn/haar welbevinden en de doelen voor het jaar.

Driehoeksgesprekken

Twee keer per jaar kunnen ouders een tien minuten gesprek voeren met de vakdocent. De leerling is hierbij van harte uitgenodigd, zo krijgen we een echt driehoeksgesprek (een gesprek tussen ouder, leerling en docent).

Informatieavonden

Voor elk leerjaar is er een informatieavond aan het begin van het jaar. Tijdens deze avond is er een kennismaking met de coach, wordt er voorlichting gegeven over het leerjaar, activiteiten, het loopbaanoriëntatie programma en meer.

Magister

Via Magister is het mogelijk om 24/7 bij de gegevens van de leerling te kijken. De cijfers, het rooster, en de afwezigheidsadministratie is hierin zichtbaar.

Nieuws

Wij versturen een aantal keren per jaar de RSG nieuwsbrief naar alle ouder(s) en verzorger(s). Hierin staat alles over het reilen en zeilen van onze school! Daarnaast publiceren we regelmatig nieuwtjes op onze nieuwspagina, Facebook-, Instagram– en LinkedIn-pagina.

Lesuur

Lestijden

1

08:30 – 09:15 uur

2

09:15 – 10:00 uur

pauze

10:00 – 10:20 uur

3

  10:20 – 11:05 uur

4

11:05 – 11:50 uur

pauze

11:50 – 12:20 uur

5

12:20 – 13:05 uur

6

13:05 – 13:50 uur

pauze

13:50 – 14:05 uur

7

14:05 – 14:50 uur

8

14:50 – 15:35 uur

9

15:35 – 16:20 uur

Via Magister is het rooster te zien. Valt er een uur uit? Dan wordt het rooster aangepast. Lukt dit niet? Dan kan de leerling de tijd benutten in het OLC, op een leerplein of de tijd doorbrengen in de aula.

U kunt uw kind ziek en/of beter melden door te bellen naar de receptie vóór 8:15. Het nummer hiervan is 0578 612 094.

Op de RSG nemen we het niveau-advies van de leerkracht van de basisschool over. We staan bekend om het denken in kansen en in mogelijkheden. Zijn er twijfels over het advies? Neem dan contact met ons op!

De aanmelding voor de brugklas loopt via de basisschool. U ontvangt via de basisschool het aanmeldformulier. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. De leerkracht zorgt ervoor dat de aanmelding op tijd binnen is. Meer informatie over aanmelden, ook voor hogere leerjaren, vindt u hier.

Ja, alle pauzes zijn hetzelfde voor alle klassen. We hebben ruimte genoeg in en rond de school om een fijne plek te vinden voor de pauze.

Onze leerlingen hebben elke twee weken een coachgesprek. Mochten er meer gesprekken nodig zijn, dan kan dat. Ook hierin bieden we maatwerk.

We werken tijdens de lessen met een eigen laptop voor de leerlingen. Voor een aantal vakken staan de leerboeken digitaal op de laptop. Ouders van nieuwe brugklasleerlingen worden op tijd geïnformeerd over de aanschaf van de laptops en aan welke eisen die moet voldoen.

De mobiele telefoons moeten voor het begin van de les in de kluis worden gelegd en mogen alleen tijdens pauzes gebruikt worden. Aan het eind van de lesdag halen ze hun telefoon uit de kluis, maar mag die pas gebruikt worden buiten de school.

Wanneer leerlingen toch gebruik maken van hun telefoon buiten de pauzes worden deze ingenomen, bewaard in het OLC en aan het eind van de dag kunnen leerlingen hun telefoon weer ophalen.

Kortom: telefoons zijn niet zichtbaar in de school behalve in de pauzes.

In mei 2024 zijn we begonnen met de grote verbouwing van ons schoolgebouw. Een groot deel van ons pand wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd tot een fris, modern en fijn schoolgebouw. Om hinder te voorkomen zijn er maatregelen genomen zodat onderwijs onverminderd door kan gaan. De praktijklokalen in gebouwdeel D worden niet verbouwd en dus zijn deze nog steeds in gebruik. Alle brugklasleerlingen krijgen les in onze moderne tijdelijke lokalen, gebouwdeel E. De bovenbouw van vmbo en mavo krijgen les in gebouwdeel D en in E. Bovenbouw leerlingen van havo en vwo krijgen les op een externe locatie aan de Oenerweg in Epe.

Door deze maatregelen gaat het onderwijs door en vormt de verbouwing geen hinder in het leren. Updates van de verbouwing zijn te volgen via onze nieuwspagina.