Vmbo kader

Bij RSG mag je zijn wie je bent. Je bent welkom en krijgt alle ruimte om te ontdekken en te leren. Dat vinden we namelijk belangrijk. We werken samen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en maken ruim baan voor een fijne en leerzame schooltijd.

Binnen het vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs) kennen we twee beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Ze duren allebei vier jaar en verschillen in moeilijkheidsgraad. De kadergerichte leerweg is de leerweg die je opleidt voor niveau 3 (soms niveau 4) van het mbo. Dat zijn de hoogste niveaus van het mbo.

Vmbo kader op de RSG

Vmbo-kader is onderdeel van de praktische leerroute bij RSG. Leren doe je bij niet alleen uit boeken, vooral ook door te doen. Daarnaast richten we ons ook op het leren van belangrijke vaardigheden die je nodig hebt in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden, samenwerken, overleggen, plannen en organiseren.

Wanneer je voor de basisberoepsgerichte leerweg kiest, kom je in een klas terecht met twee niveaus. Afhankelijk van het advies dat je op de basisschool krijgt, is dit de vmbo-basis/kader klas of kader/mavo klas. Na een brugklasperiode van twee jaar wordt bekeken welk niveau het beste bij je past. Zo heb je genoeg tijd om te wennen aan de school en te ontdekken wat je kunt.

Talentstroom

In de onderbouw kies je een Talentstroom die aansluit bij jouw interesses en talenten. Je kunt kiezen uit de SportGroep, TechniekAcademie of StudioKunst. Iedere week wordt er een blokuur besteed aan de gekozen Talentstroom. Meer lezen over de Talentstromen? Bekijk dan deze pagina.

Dienstverlening & producten

In de bovenbouw (klas 3 en 4) studeer je af in de brede studierichting ‘Dienstverlening & Producten’, waarmee je in het mbo alle kanten mee op kunt. In de vierde klas kies je binnen deze richting een talentprofiel, dat is een richting waar jij je het beste in thuis voelt. Je kiest dan uit Techniek, Zorg & Welzijn of Recreatie & Toerisme.

Coaching

Leren gaat beter als je weet wat je wilt bereiken. Daarom stel je samen met je eigen coach jouw leerdoelen vast. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Op welk niveau en in welk tempo wil ik leren?’ en ‘Welke persoonlijke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?’. Na het stellen van een doel, helpt de coach om dit om te zetten in een plan. Feedback speelt een belangrijke rol in deze gesprekken. We zien dat door deze aanpak leerlingen meer zelfvertrouwen en meer intrinsiek gemotiveerd raken! Mocht blijken dat er toch verkeerde keuzes gemaakt zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Meer weten over coaching? Klik dan hier.

Teamleiders en leerlingcoördinatoren vmbo kader

Dhr. B. Klaver

Leerlingcoördinator vmbo basis/kader bovenbouw

Mw. M. Spiegelenberg

Teamleider klas 1

Dhr. T. van der Most

Teamleider vmbo basis/kader bovenbouw

Mw. L. Lansink

Leerlingcoördinator onderbouw

Mw. M. van Keulen

Teamleider klas 2

Ons onderwijs

Vmbo basis

Havo

Vmbo kader

VWO

Mavo

Tweetalig onderwijs

Coaching

Begeleiding