Vwo

Bij RSG mag je zijn wie je bent. Je bent welkom en krijgt alle ruimte om te ontdekken en te leren. Dat vinden we namelijk belangrijk. We werken samen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en maken ruim baan voor een fijne en leerzame schooltijd.

Het vwo is een algemeen vormende opleiding en valt onder de theoretische route. Het vwo duurt zes jaar en bereidt voor op een vervolgstudie op de universiteit.

Vwo op de RSG

Mavo, havo en vwo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school en vallen onder de theoretische route. Het vwo duurt zes jaar en bereidt voor op een vervolgstudie op de universiteit.

Wanneer je voor het vwo kiest, kom je in een klas terecht met twee niveaus namelijk havo/vwo. We vinden het belangrijk dat je voldoende tijd krijgt om te ontdekken welk niveau het best bij je past. Na een brugklasperiode van twee jaar wordt bekeken welk niveau dat voor jou is. Zo heb je genoeg tijd om te wennen aan de school en te ontdekken wat je kunt.

In de havo/vwo klassen gebruiken we laptops. Meer weten over laptop gebruik in de klas? Klik dan hier.

Talentstroom

In de onderbouw kies je een Talentstroom die aansluit bij jouw interesses en talenten. Je kunt kiezen uit de SportGroep, TechniekAcademie of StudioKunst. Iedere week wordt er een blokuur besteed aan de gekozen Talentstroom. Meer lezen over de Talentstromen? Bekijk dan deze pagina.

Studieprofiel

Vanaf de bovenbouw, het derde jaar van het vwo, kies je een studieprofiel dat aansluit bij jouw eigen wensen. Je kunt kiezen uit Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Afhankelijk van het profiel dat je kiest, ontstaat er een samenhangend vakkenpakket. De keuze voor deze profielen wordt in het derde jaar voorbereid onder leiding van de decaan.

Leerlingen kunnen in de bovenbouw van de havo ook het vak Bewegen, Sport en Maatschappij kiezen. Dit vak koppelt sport aan bewegingsleer, voeding en training. Het sluit goed aan bij het programma van de SportGroep in de onderbouw. Daarnaast kunnen leerlingen ook een Cambridge Certificate halen, op het niveau Advanced of zelfs Proficiency. Dit sluit goed aan bij de tweetalige onderbouw.

Coaching

Leren gaat beter als je weet wat je wilt bereiken. Daarom stel je samen met je eigen coach jouw leerdoelen vast. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Op welk niveau en in welk tempo wil ik leren?’ en ‘Welke persoonlijke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?’. Na het stellen van een doel, helpt de coach om dit om te zetten in een plan. Feedback speelt een belangrijke rol in deze gesprekken. We zien dat door deze aanpak leerlingen meer zelfvertrouwen en meer intrinsiek gemotiveerd raken! Mocht blijken dat er toch verkeerde keuzes gemaakt zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Meer weten over coaching? Klik dan hier.

Teamleiders en leerlingcoördinatoren vwo

Mw. M. Brethouwer

Leerlingcoördinator bovenbouw havo en vwo

Mw. M. Spiegelenberg

Teamleider klas 1

Mw. M. Span

Teamleider bovenbouw

Mw. L. Lansink

Leerlingcoördinator onderbouw

Mw. M. van Keulen

Teamleider klas 2

Ons onderwijs

Vmbo basis

Havo

Vmbo kader

VWO

Mavo

Tweetalig onderwijs

Coaching

Begeleiding