Laptops in de klas

Alle leerlingen werken bij ons  met een laptop. De laptop past goed bij onze manier van lesgeven, waarbij je gemakkelijk van vak kunt wisselen, als je in een les tijd over hebt. Je kunt ook via de laptop extra oefeningen maken als je iets lastig vindt, of extra uitleg krijgen. Daarnaast kun je gemakkelijk switchen naar een hoger niveau met de computer, omdat de boeken er op staan.

Heel belangrijk: op de computer vind je de studiewijzers in Magister. In de studiewijzer staan de leerdoelen die je moet bereiken, en wat je moet of kunt doen om die doelen te bereiken. Je hebt een laptop nodig om steeds in de studiewijzers te kijken. Een studiewijzer helpt je om verstandige keuzes te maken bij het leren. Als je de goede dingen doet, zorgt dat er voor dat je goede resultaten haalt. 

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat elke leerling een goed device heeft, om eventueel ook thuis de lessen goed te kunnen volgen. We hopen natuurlijk dat de school niet weer een tijd dicht moet, zoals afgelopen jaren i.v.m. corona. Maar het is wel een fijne gedachte dat je, ook als je een tijdje niet naar school kunt, via de laptop verbonden kunt blijven met de school.

Ouders kunnen de laptops via school bestellen en kunnen kiezen voor betaling in een keer of via een bedrag per maand. Voor ouders die de laptop niet kunnen betalen is er een speciale regeling samen met de Stichting Leergeld.